Polityka prywatności

Zapewniamy pełną poufność i zachowanie tajemnicy zawodowej. Powierzone nam dokumenty są bezpiecznie przechowywane, bez możliwości dostępu osób trzecich. Niektórzy członkowie naszego zespołu zostali przeszkoleni w zakresie ochrony informacji niejawnych. Gwarantujemy, że wszelkie powierzone nam dokumenty i dane osobowe są u nas bezpieczne.

KLAUZULA INFORMACYJNA dla klientów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OTTIMO Pracownia języka włoskiego Jolanta Wasilewska, z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzka 50/54, lok. 5, kod pocztowy 00-695, posługujący się numerem NIP: 8133109094, Regon: 180142789
 2. Inspektorem ochrony danych jest Jolanta Wasilewska, tel. +48 505 755 778; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zleconego tłumaczenia.
  W związku z tym, że łączy Panią/Pana umowa cywilnoprawna zawarta z OTTIMO Pracownia języka włoskiego Jolanta Wasilewska
  Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w następującym celu:
  • realizacji zawartej umowy z OTTIMO Pracownia języka włoskiego Jolanta Wasilewska (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  • zapewnienia bezpieczeństwa miejsca pracy będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • realizacji działań polegających na monitoringu ruchu współpracowników OTTIMO Pracownia języka włoskiego Jolanta Wasilewska w sieci będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
  • wewnętrznych celów administracyjnych OTTIMO Pracownia języka włoskiego Jolanta Wasilewska, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego OTTIMO Pracownia języka włoskiego Jolanta Wasilewska będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być firmy współpracujące w zakresie tłumaczeń oraz weryfikacji tłumaczenia, korekty tłumaczeń, usług IT, firma świadcząca usługi obsługi kadrowo-płacowej;
 5. Dane przetwarzane w oparciu o zgodę możemy przetwarzać do czasu, aż wycofają Państwo wyrażoną w tym zakresie zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów OTTIMO Pracownia języka włoskiego Jolanta Wasilewska stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w pozostałym zakresie możemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 5 lat od zakończenia stosunku prawnego łączącego Państwa z OTTIMO Pracownia języka włoskiego Jolanta Wasilewska
 6. Pouczenie o prawach: przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Prawo do skargi: przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
 8. Prawo do sprzeciwu: w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji;
 10. Cofnięcie zgody: W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody poprzez kontakt w formie pisemnej na adres siedziby OTTIMO Pracownia języka włoskiego Jolanta Wasilewska, z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 5, kod pocztowy 00-695, posługujący się numerem NIP: 8133109094, Regon: 180142789, bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.